Tábor pro pacienty s DUPV

V roce 2017 se tým Dechu života rozhodl pro své členy uspořádat tábor. Ještě nikdy se v rámci ČR ani v blízkém zahraničí nekonal tábor pro pacienty s DUPV v takovém rozsahu. Tato akce je svou velikostí jedna z největších.

Samozřejmě maximálně chápeme potřeby našich členů a proto bude celý tábor těmto potřebám přizpůsoben.

Návštěvníci tábora budou mít k dispozici zkušené zdravotní sestry a asistenty 24/denně v bezbariérovém areálu bude možno provozovat různé aktivity a v pokojích budou čekat polohovací lůžka.

Pro více informací se obracejte na e-mail info@dechzivota.cz.