Poděkování 2. letní tábor DUPV 2018

Děkujeme Nadaci Agrofert, Nadaci Agel, Nadaci Jedličkova ústavu, firmě C-in a firmě Mary Kay za jejich finanční pomoc při realizaci projektu 2. letní tábor DUPV 2018.

Bez Vaší pomoci by jeho realizace nebyla možná!