Časté dotazy

JAK DLOUHO TRVÁ SCHVÁLENÍ ŽÁDOSTI O DUPV?

Pro zařazení pacienta do programu DUPV, je nutné podat žádost na pacientovu zdravotní pojišťovnu. Navrhovatelem je zdravotnické zařízení, ve kterém je pacient hospitalizován.

Formulář žádosti je k dispozici na tomto odkazu: https://media.vzpstatic.cz/media/Default/dokumenty/zadost_dupv.pdf

Formulář žádosti vyplňuje rodina spolu s ošetřujícím lékařem, který uvede lékařskou diagnózu a další potřebné náležitosti. Dále je potřebný souhlas od praktického lékaře a agentury domácí péče. V některých případech může být požadováno sociální šetření rodiny a psychologické vyšetření, pouze ale na vyžádání indikujícího pracoviště.

Vyplněná žádost obsahující souhlas praktického lékaře a souhlasné stanovisko certifikované domácí péče spolu s vyplněnou žádankou o pronájmu přístrojového vybavení imob./mob. pacienta na DUPV s veškerým příslušenstvím potřebným pro domácí ošetřování (plicní ventilátor, odsávačka, oxymetr, ambuvak, manometr na měření tlaku v manžetě tracheostomické kanyly) se odevzdává na příslušnou pojišťovnu.

Schválenou žádanku na přístrojové vybavení a spotřební materiál pojišťovna zasílá zpět na odesílající oddělení, které následně vypíše poukaz a zašle, nebo předá poskytovateli zdravotnické techniky a spotřebního materiálu. Proces posouzení žádosti trvá přibližně měsíc.

S žádostí musí souhlasit pacient nebo jeho zákonný zástupce a ošetřující osoba. Přechod může být zrealizován bezprostředně po schválení žádosti v závislosti na zdravotním stavu pacienta.

KDE DOSTANU VEŠKERÉ POTŘEBNÉ POMŮCKY (POSTEL, ODSÁVAČKU, OXYMETR APOD.)?

Kompletní spotřební materiál potřebný k ošetřování pacienta na DUPV zajišťuje poskytovatel zdravotní techniky.

Do spotřebního materiálu patří: mechanický filtr (Hepa filtr), zvlhčovací filtr (HME filtr), ventilační okruhy, vrapová spojka, uzavřený odsávací systém (Trach-care) – pokud je pacientem užíván, hadice k odsávačce, dýchací vak (tzv. umělá plíce), odsávací cévky, tracheostomická kanyla, komprese pod tracheostomickou kanylu, krční úvaz k fixaci TSK, filtry k odsávačce, jednorázové rukavice.

Je-li u pacienta na DUPV indikován kyslík (oxygenátor, kyslíková bomba) a zvlhčovač vdechované směsi je nutno schválení revizního lékaře.

Polohovací postel je možno pořídit ze zdravotního pojištění. Ordinuje ji neurolog či rehabilitační lékař.

Ostatní inhalační pomůcky předepisuje pacientovi smluvní lékař pojišťovny na základě poukazu.

Další materiál je možné zajistit pomocí neziskových organizací nebo prostřednictvím úhrad jednotlivých pojišťoven. Při předpisu tohoto materiálu je třeba vždy označit skupinu a kód z číselníku VZP nebo pojišťovny, které se to týká. Poukaz je poté předložen ke schválení reviznímu lékaři příslušné ZP.

Pro pomoc se zajištěním veškerých pomůcek můžete kontaktovat naše koordinátory!

BUDE ZNÁT PRAK. LÉKAŘ KÓDY POMŮCEK PŘEDEPISOVANÝCH NA POUKAZ? POKUD NE, KDE JE ZJISTÍM?

Kódy pomůcek naleznete na stránkách VZP. V případě pochybností se neváhejte obrátit na naše koordinátory.

NA JAKÉ DÁVKY STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORY MÁM NÁROK?

Detailní odpověď na tuto otázku naleznete na straně 11 a 12 naší aktualizované příručky Cesta DOMŮ v sekci Tiskoviny.

KAM MÁM VOLAT, KDYŽ MÁM PROBLÉMY S TECHNIKOU (VENTILÁTOR, ODSÁVAČKA APOD.)?

Primárně se obraťte na Vám přiděleného servisního technika nebo na naši NONSTOP Infolinku: +420 601 577 575.