Videa

Instruktážní videa pro pacienty na DUPV

Cílem těchto sedmi odborných instruktážních videí je usnadnit přechod nových pacientů z nemocničního prostředí domů a pomoci jim i jejich pečujícím osobám snáze zvládnout nové situace.

Instruktážní videa pro pacienty na DUPV byla vytvořena
za podpory Ministerstva zdravotnictví ČR.

Ventilátor

Ventilační okruhy

Ošetření a péče o TSK kanylu

Ošetření a péče o PEG

Ošetření a hodnocení dekubitů

Jak správně používat odsávačku

Jak správně používat oxymetr