Pro pacienty

Máte v rodině osobu se závažnými dýchacími obtížemi, která je odkázána na domácí umělou plicní ventilaci, nebo dýchá za pomocí tracheostomické kanyly?

Tak pojďme nastartovat naši společnou cestu!

Provedeme vás jednotlivými kroky při vyřízení žádosti o DUPV:

 
Administrativní záležitosti
 
 • Vyplnění žádosti spolu s ošetřujícím/DUPV indikujícím lékařem
 • Souhlas praktického lékaře
 • Souhlas agentury domácí péče
 • Sociální šetření a psychologické vyšetření (vyžaduje-li indikující lékař)
 • Posouzení žádosti příslušnou pojišťovnou

Před příchodem pacienta domů…

 
Praktické záležitosti
 
 • …pacientovi  je zavezena do nemocnice příslušná zdravotnická technika včetně spotřebního materiálu, který slouží k edukaci rodiny v péči o nemocného. Pokud je nemocnému indikován kyslík, je nutno vyřídit zvlášť na poukaz – kyslíkový koncentrátor není součástí vybavení zdravotnické techniky.
 • …je rodina proškolena a edukována v péči o nemocného propouštějícím oddělením.
 • …je rodina proškolena servisním technikem v obsluze zdravotnické techniky.
 • …vám pomůžeme zajistit polohovací postel a matraci (hradí pojišťovna – možnost vyřízení na poukaz).
 • …je potřeba zajistit stabilní dodávky elektrické energie, příp. koupit záložní agregát a to z důvodu výpadku el. energie (stacionární kyslíkový koncentrátor nemá záložní baterii).
 • je třeba zařídit (pokud možno bezbariérově – přízemí) pacientův pokoj, zpřístupnit lůžko ze tří stran a vytvořit prostor pro uložení spotřebního materiálu (skříně, police).

Zdravotnické zařízení vás proškolí v těchto ošetřovatelských úkonech:

 
Péče o pacienta a přístroj
 
 • Péče o tracheostomickou kanylu
 • Odsávání z dýchacích cest (plíce, dutina nosní) a dutiny ústní
 • Podání inhalačních léků
 • Aplikace O2 (kyslíkový koncentrátor, tekutý kyslík)
 • Péče o nasogastrickou sondu a PEG
 • Příprava a podávání výživy do gastrostomie
 • Polohování
 • Ošetřovatelská rehabilitace
 • Péče o vyprazdňování (sledování pravidelné stolice, močení, péče o močovou cévku…)

Pomůžeme vám využít maximální množství sociálních dávek:

 
Finanční pomoc
 
 • Veškeré informace naleznete v naší příručce CESTA DOMŮ na stranách 11-12.

Členství v naší organizaci vám navíc přinese:

 
Členství v organizaci DUPV – Dech života
 
 • pomoc při začleňování do běžného života
 • pomoc při komunikaci se státní správou, zdravotnickými zařízeními a pojišťovnami
 • možnost účastnit se našich odborných seminářů a kulturních akcí

S rodinami a pacienty s DÚPV vytváříme komunitu, ve které si vzájemně pomáháme a podporujeme se.

 
 
Spokojený život s DUPV