Pro pacienty

Máte v rodině osobu se závažnými dýchacími obtížemi, která je odkázána na domácí umělou plicní ventilaci, nebo dýchá za pomocí tracheostomické kanyly?

Tak pojďme nastartovat naši společnou cestu!

Provedeme vás jednotlivými kroky při vyřízení žádosti o DUPV:

Žádost o DUPV
 • Vyplnění žádosti spolu s ošetřujícím/DUPV indikujícím lékařem
 • Souhlas praktického lékaře
 • Souhlas agentury domácí péče
 • Sociální šetření, psychologické a neurologické vyšetření
 • Posouzení žádosti ustanovenou komisí MZČR

Před příchodem pacienta domů je potřeba:

PŘÍPRAVA DOMÁCNOSTI
 • Vyřídit žádost o ošetřovatelskou péči
 • Pořídit přístrojové vybavení
 • Koupit/zapůjčit polohovací postel
 • Zajistit stabilní dodávky elektrické energie, příp. koupit záložní agregát
 • Zařídit pacientův pokoj

Se všemi těmito úkony vám rádi pomůžeme.

Budete proškoleni v těchto ošetřovatelských úkonech:

Péče o pacienta a přístroj
 • Ošetřování tracheostomie
 • Odsávání z dýchacích cest
 • Zvlhčování vdechované směsi, aerosolová nebulizace
 • Aplikace O2 (kyslíkový koncentrátor, tekutý kyslík)
 • Ošetřování gastrostomie
 • Příprava výživy do gastrostomie
 • Polohování
 • Rehabilitace – kondiční i dechová
 • Péče o vyprazdňování, močovou cévkou nebo epicystostomií
 • Obsluha přístroje pro umělou plicní ventilaci

Pomůžeme vám využít maximální množství sociálních dávek:

Finanční pomoc
 • Příspěvek na péči
 • Asistence sociální péče
 • Příspěvek na mobilitu
 • Příspěvek na zvláštní pomůcky
 • Příspěvek na pořízení motorového vozidla
 • Průkazy TP – ZTP – ZTP/P
 • Přídavky na dítě
 • Příspěvek na bydlení
 • Invalidní důchod

Členství v našem sdružení vám navíc přinese:

Členství ve sdružení dech života
 • pomoc při začleňování do běžného života
 • pomoc při komunikaci se státní správou, zdravotnickými zařízeními a pojišťovnami
 • možnost účastnit se našich odborných seminářů a kulturních akcí

S rodinami a pacienty s DÚPV vytváříme komunitu, ve které si vzájemně pomáháme a podporujeme se.

Spokojený život s DUPV