O NÁS

Jsme skupina zdravotnických pracovníků, kteří při svém povolání pečovali, či pečují o kriticky nemocné všech věkových skupin. Nedílnou součástí léčebných opatření zde bývá umělé dýchání za pomoci přístroje. Takové opatření v naprosté většině nebývá nutné dlouho: dny, týdny, nanejvýše měsíce.

Pomůžeme vám vést hodnotnější život

Ve své práci se však také setkáváme s nemocnými, kteří schopnost samostatně dýchat ztratili a jsou již na dechovou podporu odkázáni navždy. Nemoc se stala trvalým tělesným postižením. Jsme přesvědčeni, že i takto znevýhodnění mohou v rámci svých možností vést hodnotný život, nejlépe ve svém domácím prostředí, mezi svými blízkými. Jsme přesvědčeni, že tam, kde to stav postiženého umožňuje a kde pro to existuje vhodné rodinné zázemí a sociální podmínky, má být plně využito možností domácí umělé plicní ventilace. Několik desítek našich pacientů tuto možnost využívá.

Ulehčíme vaši životní situaci

Víme ale také, s jakými potížemi se musejí pacienti trvale vyrovnávat, stejně jako jejich blízcí, kteří o ně pečují. Vytkli jsme si za cíl jejich úděl ulehčit jak jen to bude možné. Chceme, aby se o těchto našich spoluobčanech vědělo – budeme klást důraz na osvětovou činnost. Protože jejich situaci známe a víme, co je nejvíce trápí, chceme jejich zájmy zastupovat jak u plátců, tak i poskytovatelů zdravotní péče. Věříme, že společným úsilím lze dosáhnout více, než když každý znevýhodněný bude čelit svému osudu sám. Nechceme zapomínat na nelehkou situaci jejich blízkých, kteří o ně doma pečují – i ti mají své potřeby.

Společně dokážeme více

Chceme pečujícím o naše pacienty/klienty zprostředkovat zaškolování a vzájemnou výměnu zkušeností. Samotné nadšení však nestačí – pro činnost občanského sdružení bude třeba i finančních prostředků a věříme, že nás veřejnost podpoří. Oslovíme ji a budeme žádat o podporu i pomoc. Máme upřímný zájem zapojit do našeho občanského sdružení jak pacienty, tak i jejich rodinné příslušníky. Srdečně vás k členství ve sdružení Dech života zveme. Společně dokážeme více, než bude-li každý z nás sám.

Co je DUPV

Projekt Domácí umělá plicní ventilace probíhá za podpory Ministerstva zdravotnictví ČR od roku 2003 a v současné době je v domácí péči s ventilačním přístrojem 84 pacientů. Umístění klienta do domácí péče zlepšuje kvalitu jeho života a umožňuje rodinám podílet se velkou mírou na péči o své blízké. Kromě těchto pozitivních aspektů pro pacienta přináší DUPV nemalé ekonomické úspory v systému zdravotního pojištění. Pokud srovnáme náklady na péči o tyto pacienty na jednotkách NIP (následná intenzivní péče) a náklady na DUPV, úspory ve prospěch DUPV představují okolo 1 700 000 Kč ročně. V rámci celé ČR to představuje desítky milionů ročně.

Druhou stránkou tohoto způsobu péče je jeho nesmírná náročnost pro rodinné příslušníky a ošetřovatele, kteří musí 24 hodin denně zvládat veškeré ošetřovatelské úkony, na kterých se v nemocničním systému podílejí desítky profesionálů střídajících se ve směnách. Z naší dlouholeté zkušenosti vyplývá, že aby tato péče byla dlouhodobě udržitelná, je třeba maximální podpory ze strany indikujících zdravotních zařízení, praktických lékařů, pojišťoven, ošetřovatelských a sociálních služeb.

Děkujeme všem našim sponzorům
ze srdce za finanční dary
a že „…dýchají s námi“

Nadace Agrofert
Nadace Agel
Nadace Jedličkova ústavu
C-in
Mary Kay
Ty-ja-tr divadelní spolek
Každý koš pomáhá
Saegeling
Život dětem
SIEMENS Fond Pomoci
EPP – Pomáhej pohybem – Nadace ČEZ
Think Big O2
Alza.cz a.s.
Linde Gas a.s.
Ing. Komárek Viktor
A. M. I. – Analytical Medical Instruments s. r. o.
Ing. Petr Matoušek
Štěpán Šlosar a Ladislav Novák
Ottobock s.r.o.
S&T Plus s.r.o.
unimedis, s.r.o.
LB Bohemia s.r.o.