O NÁS

Jsme tým zkušených zdravotníků, kteří se specializují na péči o kriticky nemocné. Pomáháme pacientům na umělé plicní ventilaci s návratem domů a zajišťujeme jim plynulý přechod do domácí péče. Koordinujeme péči o pacienty s lékaři, certifikovanými agenturami domácí péče a dodavateli zdravotnické techniky. Máme zkušené koordinátory, kteří jsou denně v terénu, pacienty navštěvují a řeší jejich potřeby. Usilujeme o tu nejlepší péči pro naše pacienty a jejich rodinné příslušníky. Hájíme jejich zájmy a jsme jim oporou v náročné životní situaci.

Doma je doma

Ve své práci se setkáváme s nemocnými, kteří ztratili schopnost samostatně dýchat a mnohdy jsou na dechovou podporu odkázáni již navždy. Jsme přesvědčeni, že i takto znevýhodnění mohou vést hodnotný život, nejlépe ve svém domácím prostředí, mezi svými blízkými. Tam, kde to stav pacienta a rodinné zázemí dovolují, má být plně využito možností domácí umělé plicní ventilace. Několik desítek našich pacientů tuto možnost využívá a jejich počet se rok od roku zvyšuje.

Ulehčíme vaši životní situaci

Víme ale také, s jakými potížemi se musejí pacienti trvale vyrovnávat, stejně jako jejich blízcí, kteří o ně pečují. Vytkli jsme si za cíl jejich úděl ulehčit, jak jen to bude možné. Chceme, aby se o těchto našich spoluobčanech vědělo – klademe důraz na osvětovou činnost. Protože jejich situaci známe a víme, co je nejvíce trápí, chceme jejich zájmy zastupovat jak u agentur domácí péče, tak u firem poskytujících technický materiál. Věříme, že společným úsilím lze dosáhnout více, než pokud bude každý znevýhodněný čelit svému osudu sám. Nechceme zapomínat na nelehkou situaci jejich blízkých, kteří o ně doma pečují – i ti mají své potřeby.

Společně dokážeme více

Pacient je po přechodu do domácí péče závislý na své rodině. Věříme, že i ve svém domácím prostředí by měl dostávat 100% zdravotní péči. Tvoříme transparentní komunikační mezičlánek mezi pacientem, agenturami domácí péče a firmami dodávající technické příslušenství. Chceme pečujícím o naše pacienty zprostředkovat zaškolování a vzájemnou výměnu zkušeností a v neposlední řadě pro naše pacienty organizujeme i relaxační a rehabilitační pobyty. Samotné nadšení však nestačí – pro naši činnost jsou potřeba i finanční prostředky a věříme, že nás veřejnost podpoří například pomocí donací na našich webových stránkách. Staňte se členem Dechu života – společně dokážeme více, než bude-li každý z nás sám.

Co je DUPV

Projekt Domácí umělá plicní ventilace probíhá za podpory Ministerstva zdravotnictví ČR od roku 2003 a v současné době je v domácí péči s ventilačním přístrojem více než 100 pacientů. Umístění klienta do domácí péče zlepšuje kvalitu jeho života a umožňuje rodinám podílet se velkou mírou na péči o své blízké. Kromě těchto pozitivních aspektů pro pacienta přináší DUPV nemalé ekonomické úspory v systému zdravotního pojištění. Pokud srovnáme náklady na péči o tyto pacienty na jednotkách NIP (následná intenzivní péče) a náklady na DUPV, úspory ve prospěch DUPV představují okolo 1 700 000 Kč ročně. V rámci celé ČR to představuje desítky milionů ročně.

Druhou stránkou tohoto způsobu péče je jeho nesmírná náročnost pro rodinné příslušníky a ošetřovatele, kteří musí 24 hodin denně zvládat veškeré ošetřovatelské úkony, na kterých se v nemocničním systému podílejí desítky profesionálů střídajících se ve směnách. Z naší dlouholeté zkušenosti vyplývá, že aby tato péče byla dlouhodobě udržitelná, je třeba maximální podpory ze strany indikujících zdravotních zařízení, praktických lékařů, pojišťoven, ošetřovatelských a sociálních služeb.

Ze srdce děkujeme všem donátorům a nadacím, že dýchají s námi.