Informace pro praktické lékaře

Jak vyjmu pacienta z úhrady, aby nezatěžoval rozpočet praxe?

Pacienta vyjmete z úhrady jednoduchým dopisem adresovaným reviznímu lékaři dané pojišťovny pacienta. V žádosti o vyjmutí by měl být uveden aktuální stav pacienta, popsány jeho potřeby (nutnost návštěv agentury domácí péče apod.). Dále uveďte, že byl pacient zařazen do programu MZ ČR – DUPV a jednací číslo. S podpisem odešlete na revizního lékaře.

Jaké pomůcky mohu pacientovi předepsat jako praktický lékař?

Jako praktický lékař můžete předepisovat všechny potřebné pomůcky pro ošetřovatelskou péči o pacienta na DUPV např. injekční stříkačky, čtverečky pod TSK, PEG, převazový materiál na ošetření dekubitů, podložky, pleny apod. Všechny pomůcky jsou uvedeny v sazebníku pojišťovny. Vždy aktuální sazebník naleznete zde: https://www.vzp.cz/poskytovatele/ciselniky/zdravotnicke-prostredkyPokud pomůcka není uvedena v sazebníku pojišťovny, uvádí se speciální kód: SK 99 KÓD : 99999 a dále název pomůcky a její nominální cena. K takto vyplněnému poukazu zašlete i cenovou nabídku.

Jakou četnost návštěv agentur domácí péče mohu předepsat?

Četnost návštěv agentury domácí péče je vždy zvažována individuálně ke stavu pacienta. U pacienta v ideálním stavu je návštěva 3x 1 hod. U pacientů v těžším stavu může být požádáno i o signální kód, tedy 6x 1hod. Dále vždy uvádějte i nutné výkony ošetřovatelské péče u pacienta. Informace pro odborníky – ARO, NIP, DIP, DIOP a ostatní

Informace pro odborné lékaře

Jak správně vyplnit žádost o DUPV?

Žádost o DUPV naleznete na stránkách MZ ČR: http://www.mzcr.cz/Odbornik/obsah/domaci-umela-plicni-ventilace_1617_3.html. Zde naleznete i Metodiku na vyplnění žádosti. Pokud Vám není cokoliv jasné a potřebujete pomoci, můžete kontaktovat koordinátora na tel: +420 601 577 575.

Jaké pomůcky mohu pacientu předepsat na poukaz?

S odborností propouštějícího odd. můžete většinou předepsat oxymetr a ambuvak. Další pomůcky, jako je odsávačka, je v preskripci ORL či plicního odd. Polohovatelné lůžko může předepsat neurologické či rehabilitační oddělení. Při nutnosti suplovat O2 a potřeby koncentrátoru je nutné provést u pacienta kyslíkový test a předepsat přístroj na plicním oddělení. Pokud pomůcka není uvedena v sazebníku pojišťovny: https://www.vzp.cz/poskytovatele/ciselniky/zdravotnicke-prostredky předepisuje se na speciální Kód: SK 99 KÓD 99999, kde je vždy nutné doložit cenovou nabídku a CE certifikát.

Jak dlouho trvá vyřízení žádosti o DUPV?

Čas potřebný k vyřízení a schválení žádosti je individuální u každého pacienta. Pokud je žádost o DÚPV připravena správně a není nutné dodatečné doplnění potřebných náležitostí, může proces schválení trvat cca 2-3 týdny. Pokud je žádost považována za nekompletní, může schválení trvat od 2 do 5 týdnů. Vždy proto řádně zkontrolujte, zda máte vyplněno vše potřebné a doplněnou veškerou dokumentaci.

V jaké časovém horizontu po schválení komisí můžeme počítat s instalací přístroje a proškolením?

Po schválení žádosti o DUPV je přístroj v co možná nejkratším termínu instalován na odd., kde pacient leží. Dojde k proškolení personálu i rodinných příslušníků a sepsání seznamu nutného spotřebního materiálu k ventilačnímu přístroji. Tento čas je cca do 1 týdne od schválení přístroje.

Za jak dlouho po předání můžeme pacienta propustit domů?

Po předání ventilačního přístroje na odd., kde je pacient hospitalizován, je nutné, aby došlo k vytitrování ventilačního režimu a alarmů přístroje. Čas nutný k těmto úkonům je u každého pacienta individuální, v průměru však trvá cca 5-7 dní. Poté může být pacient propuštěn. Pokud jste nenašli odpověď na váš dotaz, můžete se obrátit na koordinátora: +420 601 577 575 nebo na e-mail: info@dechzivota.cz