Komu pomáháme

Zaměřujeme se zejména na pomoc osobám se závažnými dýchacími obtížemi, které jsou odkázány na domácí umělou plicní ventilaci, nebo dýchají s pomocí tracheostomické kanyly. V centru naší pozornosti jsou i rodiny a pečující osoby těchto klientů.

Jak pomoci

Formou finančního daru na účet číslo 2107405322/2700, či formou pravidelného měsíčního příspěvku na tentýž účet, v obou případech Vám bude vyhotovena darovací smlouva formou věcného daru nebo služby poskytované Vaší organizací.

Notebook s příslušenstvím pro Ondru

Ondra touží po notebooku, který by na cestách s rodinou nahradil stolní počítač, jenž představuje jeho spojení se světem.

více info

Chci pomoci

Vysněný zápas pro Marka

Marek je obrovským fanouškem týmu FC Barcelona. Jeho největším snem je se podívat na zápas jeho vysněného týmu na domácím stadionu a zažít ten pravý kotel na vlastní kůži. Pomozte mu splnit jeho sen!

více info

Chci pomociSplněno! Děkujeme

Podpořte s námi jiné projekty

Nový přístroj pro Evičku

Evička by byla velmi vděčná za Vaši pomoc, v dohledné době bude potřebovat nový přístroj.

více info

Chci pomociSplněno! Děkujeme

Vyberte jiný příběh a pomáhejte dalším

Asistentka pro Klárku

„Život se neměří počtem nádechů a výdechů. Život se měří chvílemi které nám berou dech…“

více info

Chci pomoci

Vozík pro Jirku

Jirka hledá finanční pomoc na nákup pomůcek, které mu usnadní život.

více info

Chci pomociSplněno! Děkujeme

Podpořte s námi jiné projekty

Vysněná cesta pro Aničku

Anička by se ráda podívala do Anglie.

více info

Chci pomociSplněno! Děkujeme

Podpořte s námi jiné projekty

Elektrocentrála pro Sofinku

Sestřičky Sáru a Sofinku potkal nelehký osud, ale bojují statečně! Sofinka by potřebovala elektrocentrálu, která by jí pomohla dýchat s pomocí ventilátoru bez obav z výpadků elektrického proudu. Děkujeme za Vaši pomoc!

více info

Chci pomoci

Jak odečíst dar z daní

Od základu daně lze odečíst hodnotu darů dle zákona o dani z příjmů 586/1992 Sb, přičemž fyzické i právnické osoby mohou uplatnit výši daru rozdílně:

Fyzické osoby – hodnota darů přesáhne 2 % ze základu daně anebo činí alespoň 1.000 Kč. Nejvýše lze odečíst 10 % ze základu daně (platí pro podnikatele i osoby v zaměstnaneckém poměru).

Právnické osoby – hodnota daru činí alespoň 2.000 Kč, v úhrnu lze odečíst nejvýše 5 % ze základu daně.

givt - klikni a pomáhej

MŮŽETE NÁS TAKÉ PODPOŘIT přes službu GIVT.CZ

Více informací na www.GIVT.cz