Komu pomáháme

Zaměřujeme se zejména na pomoc osobám se závažnými dýchacími obtížemi, které jsou odkázány na domácí umělou plicní ventilaci, nebo dýchají s pomocí tracheostomické kanyly. V centru naší pozornosti jsou i rodiny a pečující osoby těchto klientů.

Jak pomoci

Formou finančního daru na účet číslo 2107405322/2700, či formou pravidelného měsíčního příspěvku na tentýž účet, v obou případech Vám bude vyhotovena darovací smlouva formou věcného daru nebo služby poskytované Vaší organizací.

Asistentka pro Klárku

„Život se neměří počtem nádechů a výdechů. Život se měří chvílemi které nám berou dech…“

více info

Chci pomoci

Vozík pro Jirku

Jirka hledá finanční pomoc na nákup pomůcek, které mu usnadní život

více info

Chci pomoci

Vysněná cesta pro Aničku

Anička by se ráda podívala do Anglie

více info

Chci pomoci

Pomoc pro Esterku

Příběh Esterky

více info

Chci pomoci

Pro úsměv Leušky

6letá Lea leží už 4 roky s poškozeným mozkem na lůžku. Její rodina dá cokoliv, aby se zase usmála.

Na přístroji od roku: 2013

více info

Chci pomoci

Péče pro Sárinku a Sofinku

Příběh sestřiček Sáry a Sofinky

více info

Chci pomoci

Jak odečíst dar z daní

Od základu daně lze odečíst hodnotu darů dle zákona o dani z příjmů 586/1992 Sb, přičemž fyzické i právnické osoby mohou uplatnit výši daru rozdílně:

Fyzické osoby – hodnota darů přesáhne 2 % ze základu daně anebo činí alespoň 1.000 Kč. Nejvýše lze odečíst 10 % ze základu daně (platí pro podnikatele i osoby v zaměstnaneckém poměru).

Právnické osoby – hodnota daru činí alespoň 2.000 Kč, v úhrnu lze odečíst nejvýše 5 % ze základu daně.

givt - klikni a pomáhej

MŮŽETE NÁS TAKÉ PODPOŘIT přes službu GIVT.CZ

Více informací na www.GIVT.cz