Elektrický vozík pro Verunku

Verunka potřebuje pomoci se zakoupením elektrického vozíku FLEXiThrone, který není hrazen pojišťovnou, pomůžete s námi?

Chci pomociSplněno! Děkujeme

Vyberte jiný příběh a pomáhejte dalším

Přečtěte si příběh vyprávěný Verunčinou maminkou a pomáhejte s námi…

Verunka neměla to štěstí narodit se zdravá. V prvním roce života ji lékaři diagnostikovali nemoc zvanou svalová atrofie. Je to nemoc, při níž postupně ochabují a pomalu ubývají svaly v těle. Takto postižení lidé se postupně přestávají hýbat, nedokážou bez pomoci přístroje dýchat, přijímat potravu a díku tomu jsou pak odkázáni na 24hodinovou péči. Dceru tento pokročilý stav nemoci bohužel zasáhl mnohem dříve a to v 9 letech, kdy onemocněla zápalem plic a musela být hospitalizovaná ve Fakultní nemocnici Ostrava na dětském oddělení ARO, kde byla trvale napojena na plicní ventilátor. Ve chvíli, kdy jsem se smiřovala s tím, že dcera bude už navždy napojena na dýchací přístroj, nás opustil Verunčin otec a zůstala jsem tak na všechny starosti sama. Díky pojišťovně a sponzorům se mi podařili zajistit nezbytné přístroje s vybavením pro domácí péči, a tak si vzít Verunku zpátky z nemocnice domů. Jsem za to nesmírně vděčná, jelikož jsem si nedovedla představit, že má jediná dcera bude po zbytek života připoutána k nemocniční posteli s dýchacím přístrojem.

Verunka má již 8 let upravený mechanický invalidní vozík. Ten společně s dýchacím přístrojem, kyslíkovým zásobníkem, odsávačkou a Verunkou váží celkem cca 100 kg. Moc rády spolu chodíme na procházky do přírody, jezdíme na výlety, na nákupy a navštěvujeme rodinu, ale vzhledem k celkové váze vozíku s Verunkou, mám sama čím dál větší problém vytlačit vozík jen do mírného kopečku. Za ty léta se u mě objevila artritida kloubů a zcela nedávno mi při mamografii našli, díky Bohu, nezhoubný nádor prsu. Po tomto nepříjemném zážitku jsem si uvědomila, že bych měla více myslet i na sebe a šetřit se, abych měla co nejdéle síly se o dceru starat. Opravdu velkou pomocí by mi byl elektrický vozík, který, vzhledem k tomu, že má Verunka i mentální postižení a nemůže si jej ovládat sama, nám zdravotní pojišťovna neuhradí. Mně samotné se na tuto pomůcku nepodaří z příspěvků, ze kterých žijeme, naspořit.

Proto Vás prosím o finanční pomoc k zakoupení tohoto vozíku, který by nám velmi pomohl při každodenním fungování.